25 października 2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze zgromadziło wielu członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Po rezygnacji z funkcji Prezesa Arkadiusza Rybaka, potrzeba wyboru nowego prezesa wzbudziła wiele pytań o perspektywy działania Towarzystwa, formułę tej działalności, a najbardziej te personalne o osobę ze społeczności Towarzystwa, która podejmie się kierować naszym Towarzystwem. Po przeprowadzeniu formalnych czynności zebrania, które prowadziła wiceprezes Henryka Cecha, miała okazję zabrać głos była Prezes Towarzystwa Wanda Ziętek, wypowiadając się wyraziła troskę o perspektywy Towarzystwa, określając jednocześnie oczekiwania co do osoby przyszłego prezesa. Zdanie to część członków TPDG podzieliła, widząc w nim dobrze zarysowane perspektywy wzrostu wagi i siły towarzystwa, znalazły się też głosy określające te wymagania jako dobre, lecz w praktycee nie do wykonania przez prezesa bez aktywnego udziału całego Zarządu. Następnie kontynuując porządek zebrania przedstawiła sprawozdanie finansowe skarbnik Lidia Gajowiec, tematyka finansów towarzystwa wzbudziła parę pytań, które ze względu na ustalony porządek zebrania zostały przesunięte do punktu dyskusji. Przystąpiono do wyboru prezesa TPDG, z sali padło kilka propozycji osób znanych ze swej aktywności w pracach towarzystwa, pośród nich  zgodę na kandydowanie wyraził dotychczasowy członek Zarządu Wiceprezes Zbigniew Łukasik. Przegłosowano jawność procedury głosowania i w przeprowadzonym jawnym głosowaniu na Prezesa Towarzystwa Dąbrowy Górniczej wybrano Zbigniewa Łukasika. Następnie w dyskusji zabrał głos nowo wybrany Prezes, zakreślił przed członkami Towarzystwa swoją wizję pracy w roli prezesa i formułę działania Towarzystwa.(sk)

 

Zbigniew Łukasik nowym Prezesem TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018