Galeria zdjęć

Komisja Ochrony Miejsc Pamięci w składzie: Zbigniew Bujnowski, Jan Kozak i Arkadiusz Rybak zajmując się miejscami pamięci współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej. Na cmentarzu przy ul. 11-go Listopada, przy współudziale ZHP  postawiliśmy obelisk dh Eugeniusza Puza ps. Piorun oraz odnowiliśmy nagrobek hm. Stefana Piotrowskiego. Komisja Ochrony Miejsc Pamięci działa pod patronatem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej – Grzegorza Kaszaka. Dużą pomocą i zaangażowaniem w pracy Komisji służy proboszcz Bazyliki MBA NMP ks. kan. Andrzej Stasiak i proboszcz kościoła św. Barbary ks. Wojciech Stach.

Renowację każdego pomnika Komisja Ochrony Miejsc Pamięci rozpatruje indywidualnie, badając archiwalną wartość obiektu pod względem historycznym i zasług dla miasta. Dla zapewnienia środków na koszty renowacji staramy się pozyskać sponsorów, a przede wszystkim każdego roku organizujemy pierwszego i drugiego listopada kwestę z przeznaczeniem wyłącznie na ten cel. Zapraszamy serdecznie do współpracy, sponsorowania oraz udziału w corocznej kweście. Wszelkie informacje można uzyskać w TPDG pod nr 509 045 082

Organizacja i współpraca

Sposób działania

- kwesta na renowacje

Renowacja pomników nagrobnych

TPDG zajmuje się renowacją pomników nagrobnych, gdzie pochowano osoby zasłużone dla miasta Dąbrowy Górniczej w końcu XIX i w XX wieku. Sztandarowymi pomnikami odrestaurowanymi do tej pory są - grób I-go Prezydenta Dąbrowy Górnczej dr Adama Piwowara,

- budowniczego kościoła MBA Juliana Polcera NMP, Kornela Kozłowskiego – historyka górnictwa z XIX w.

a także powstańców styczniowych z 1863r. Aleksandra Popiela, Józefa Sołtyska i Mikołaja Dziubka, na cmentarzu św. Barbary przy ul. Starocmentarnej .

Miejscami pamięci, związanymi z historycznymi postaciami Dąbrowy Górniczej zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej od samego powstania. To jeden z ważniejszych celów działania towarzystwa, który obejmuje pomniki, miejsca i inne elementy historyczne architektury miasta. Dbając o te miejsca zachowujemy dla potomnych i młodzieży historyczny obraz powstania i kształtowania się Dąbrowy Górniczej. Informacje w TPDG pod nr 509 045 082.

Miejsca Pamięci

Historycznej

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018