01 stycznia 2010

Urodzony w Dąbrowie Górniczej dnia 7 grudnia 1950 roku. W roku 1974 podjął pracę w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych. Był Społecznym Inspektorem Pracy, Przewodniczącym Rady Pracowniczej, prezesem zakładowego koła PTTK.Brał czynny udział w wydarzeniach roku 1980. Był autorem postulatów, jednych z pierwszych w których upomniano się o prawa pracownicze. Zakładał Wolne Niezależne Związki Zawodowe ,,Solidarność.”
W stanie wojennym kolportował prasę niepodległościową, zorganizował i prowadził bibliotekę Wolnego Słowa, brał udział w Pielgrzymkach Świata Pracy, działał w Duszpasterstwie Pracowniczym, uczestniczył w mszach za Ojczyznę, w manifestacjach patriotycznych w różnych miastach.
W 1989 roku współorganizował Miejską Komisję Koordynacyjną NSZZ ,,Solidarność.” Czynnie działał w powstałym Dąbrowskim Komitecie Obywatelskim ,,Solidarność”. Był przewodniczącym tego komitetu na Osiedlu Kasprzaka. 12 grudnia 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora MZBM. Pracował na tym stanowisku 11 lat.
Do najbardziej widocznych działań jakie dokonał wraz z pracownikami oraz przy współpracy z Urzędem Miasta i Radnymi Rady Miasta można zaliczyć:wybudowanie sieci cieplnych i zamontowanie instalacji centralnego ogrzewania w 70 budynkach i 2 049 mieszkaniach co skutkowało likwidacją ponad 5000 palenisk węglowych
uzyskanie dotacji, jednej z pierwszych w Polsce, z EKOFUNDUSZU w wysokości 8 mln złumożliwienie mieszkańcom miasta zaadaptowania pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne w ilości 124
współpraca z wykonawcami o światowej renomie jak również z największymi zakładami z terenu Dąbrowy Górniczej i Polski.
Wykonując swoje obowiązki służbowe nigdy nie zaprzestał swojej pracy społecznej.Współpracował z społecznikami których praca zaowocowała tym, że wspólnie mogli pomagać ludziom w potrzebie, w sprawach bardzo różnych od pomocy pieniężnej, poprzez dowóz mebli po pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
W pierwszych wolnych wyborach do samorządu brał czynny udział w tworzeniu list wyborczych DKO ,,Solidarność” i promowaniu jej kandydatów. Otrzymał Medal 30 – lecia ,, Solidarności”. W roku 2001 i 2011 został zaproszony do Sejmu RP na jubileusz Komitetów Obywatelskich.
Radnym Rady Miasta został wybrany w kadencjach 1994-1998, 2002-2006, 2006-2010, 2010 -2014 i 2014- 2018.
Od pierwszych dni pracy w Radzie Miejskiej podjął działania zmierzające do rozwoju Dąbrowy Górniczej, rozwiązywaniu spraw mieszkańców, upowszechnianiu idei samorządności i tworzenia warunków dla budowania ,,małych Ojczyzn.”
Z jego inicjatywy i przy poparciu koleżanek i kolegów oraz radnych Rady Miasta wpływał na podejmowanie ważnych decyzji w sprawach mieszkańców Dąbrowy Górnicze do których należy zaliczyć:
Powołanie Forum Organizacji Pozarządowych. Obecnie jest kontynuowane przez pracowników Urzędu Miasta
Zwolnienie z opłat stowarzyszeń za najem lokali przeznaczonych do prowadzenia swojej działalności statutowej
Sprzedaż mieszkań i propagowanie Wspólnot Mieszkaniowych jako jedne z elementów tworzenia Miasta Obywatelskiego.
Pomoc osobom z zaległościami czynszowymi, poprzez uchwalenie Programu Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją w którym osoby zadłużone mogły przy określeniu realizacji ścisłych zobowiązań pozostać w swoich mieszkaniach.
Uchwała w sprawie finansowania remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z skorzystała z tego programu między innymi Bazylika MBA i sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej
Propagowanie idei tworzenia Placów Zabaw.
Uznanie roku 2010 Rokiem Księdza Prałata Grzegorza Augustynika.
Propagowanie idei wielkich społeczników między innymi Pana Andrzeja Rachwała, Księdza Arcybiskupa Jana Cieplaka zajmujących się nie tylko sferą materialną ale też i duchową co zostało w Dąbrowie przyjęte z wielkim zainteresowaniem.
Przeprowadzenie Akcji Turystycznej. Zorganizował ponad 400 wycieczek dla około 15 000 dzieci i młodzieży przebywających podczas wakacji w naszym mieście.
Doprowadził do reaktywacji po kilkunastu latach Festynów Rodzinnych. Od roku 2005 zorganizował 16 pikników ,,Poznaj Swojego Sąsiada” promując tworzenie wzajemnych inicjatyw służących mieszkańcom. Obecnie w mieście organizowanie festynów stało się tradycją.
Dla zainteresowanych poznaniem dziejów Ojczyzny zorganizował kilkanaście wyjazdów autokarowych w rejony Jury Krakowsko – Częstochowskiej i Beskidów.
W okresie zimowym był inicjatorem zorganizowania wydawania posiłków dla osób biednych. W ciągu jednej zimy wydano ponad 30 tys. posiłków.
Propagował budowę nowych mieszkań dla najbardziej potrzebujących oraz utworzenie Noclegowni i Domu Dla Bezdomnych
Współtworzył Budżet PartycypacyjnyJest autorem Uchwał Rady Miejskiej między innymi o budowie mieszkań, polityki mieszkaniowej i rowerowej, uczczenia Żołnierzy Wyklętych przejęcia Dąbrowskich Wodociągów, polityki śmieciowej, ochrony zagrożonej przyrody, współpracy z organizacjami społecznymi i innych.
Organizator Metropolitalnego Święta Rodziny w Dąbrowie Górniczej i koncertów muzycznych,
Promator Pustyni Błędowskiej, poprzez zorganizowanie debat i wycieczek w celu jej popularyzacji
Dba o folklor, tradycję i historię Zagłębia Dąbrowskiego.
Za pracę na rzecz społeczności lokalnej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, w roku 2013 został nadany mu tytuł Dąbrowianina Roku 2012 a w roku 2018 otrzymał Złoty laur im. Adama Piwowara od Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Obecnie jestem emerytowanym nauczycielem - mgr geografii, oraz byłym wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 15. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem od 1986 roku. Ponadto jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

ZBIGNIEW ŁUKASIK

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018