14 listopada 2021

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zostało założone 22 grudnia 1986 roku. Zrzesza  mieszkańców miasta, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta, promując lokalny patriotyzm i chroniąc zabytki i historyczne miejsca Dąbrowy Górniczej dla następnych pokoleń, TPDG organizuje dla swoich członków i mieszkańców miasta wycieczki krajoznawczo – historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, wykłady w Muzeum Miejskim,  integrujemy mieszkańców miasta poprzez festyny rodzinne. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami promując ziemię dąbrowską. Od 1990 roku prowadzimy Dąbrowski Jarmark Staroci w centrum miasta.  Od 1996 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych organizujemy Turniej Wiedzy o Dąbrowie Górniczej. Prowadzimy działalność wydawniczą, której owocem jest m.in. Dąbrowski Magazyn Historyczny. Od wielu lat w listopadzie prowadzimy kwestę na ratowanie zabytków i wiele historycznych nagrobków  Dąbrowy Górniczej zostało z tych pieniędzy odnowionych. Organizacja ta stanowi ważne ogniwo kulturotwórcze i integracyjne dla mieszkańców miasta, współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami promując ziemię dąbrowską Co roku pojawia się kolejna edycja naszego kalendarza. W roku 2008 obejmował on legendy dąbrowskie. Od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych posiadamy reprezentację w Radzie Miasta Dąbrowy Górniczej i organach samorządowych. Obecnie jest to Piotr Chałuda. Od 2005 roku integrujemy mieszkańców miasta poprzez festyny rodzinne. Sponsorujemy ciekawe wydarzenia edukacyjne, a m.in. Konkurs wiedzy o mieście dla przedszkolaków. Co miesiąc spotykamy się w naszej siedzibie z ciekawymi ludźmi. Od 1996 roku honorujemy najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta nagrodą „Dąbrowianin Roku”. Chociaż tradycja ta została przerwana przez pandemię w tym roku, roku 35-lecia Towarzystwa wracamy do niej i w czasie tej uroczystości wręczymy kolejne statuetki. Uroczystości z okazji 35-lecia TPDG odbędą się 18 listopada 2021 r, o godz. 8:00 w parku Hallera dosadzone będzie kolejnych 5 dębów. Główna uroczystość odbędzie się o godz. 17:00 wręczeniem statuetek Dąbrowianin Roku uroczystość w Sali Lustrzanej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W dalszej części przedstawiona będzie historia i dokonania Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

XXXV lat Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018