29 kwietnia 2023

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zamknęło bardzo trudny okres w działalności towarzystwa. Upływająca kadencja przypadła na okres trwającej prawie 2 lata pandemii covid 19, w którym obostrzenia utrudniały wzajemne kontakty i działalność towarzystwa. Głównym celem walnego zebrania członków towarzystwa były zamieszczone w porządku zebrania: sprawozdanie z działalności towarzystwa, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej i przyjęcie odpowiednich uchwał dotyczących tych sprawozdań, to jest udzielenie absolutorium Zarządowi i komisji rewizyjnej a następnie wybory do zarządu i komisji rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej na kadencję 2023 2027. Zebranie prowadził prezes towarzystwa Arkadiusz Rybak, na początku zapoznał zebranych z porządkiem zebrania i kolejno przeprowadził wybór komisji skrutacyjnej oraz wybór komisji uchwał i wniosków . W skład komisji  skrutacyjnej weszli Lidia Gajowiec, Małgorzata Ziółkowska, Halina Petrykowska a do komisji uchwał i wniosków Małgorzata Zięba, Edward Bober i Piotr Chałuda. Sprawozdanie z działalności TPDG w upływającej kadencji przedstawiła wiceprezes Henryka Cecha. Podkreśliła w nim że mimo dużych trudności związanych z pandemią towarzystwo prowadziło swoją działalność w pełnym zakresie, a pod koniec roku 2021 na takim samym jak zawsze poziomie organizując między innymi obchody XXXV-lecia TPDG, a w roku 2022 przeprowadziło wszystkie planowane imprezy takie jak  bieg Żołnierzy Wyklętych, Uroczyste obchody wydarzeń historycznych, wspólne wyjazdy krajoznawcze, zabawy w kręgle i spotkania okazjonalne, cały czas prowadzony był Dąbrowski Jarmark Staroci i zorganizowana została  zbiórka pieniędzy na renowację pomników, w tym roku rozszerzona na trzy cmentarze Dąbrowskie. Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła Renata Solecka, krótko ale szczegółowo przedstawiając bilans upływającego roku. Następnie sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jan kozak, na początku odniósł się do sprawozdania finansowego podkreślając że jego rzetelność, w odniesieniu do sprawozdania z działalności towarzystwa Komisja stwierdziła że są podstawy do udzielenia zarządowi absolutorium. Tą część zebrania zakończyły głosowania, walne zebranie członków przyjęło sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie i udzieliło Zarządowi TPDG absolutorium. Przystąpiono do wyboru Prezesa towarzystwa i członków zarządu. W 2019 Arkadiusz Rybak był prezesem TPDG  ustąpił jednak  z powodów zawodowych na rzecz wybranego Zbigniewa Łukasika, który prezesując w najtrudniejszym okresie przeprowadził nasze towarzystwo przez okres pandemii Covid 19, na wiosnę ubiegłego roku w związku z podjęciem funkcji Przewodniczącego Rady Seniorów Dąbrowy Górniczej ustąpił ze stanowiska Prezesa TPDG. Wtedy na krótko funkcję Prezesa objęła Małgorzata Zięba, gdy zrezygnowała, ponownie zdecydował się podjąć wyzwanie i został wybrany Prezesem TPDG Arkadiusz Rybak. Na nową kadencję 2023-2027 na funkcję prezesa towarzystwa jako pierwsza i jedyna padła propozycja osoby obecnego prezesa Arkadiusza Rybaka. Po przegłosowaniu jawnej formy głosowania przystąpiono do wyboru. Arkadiusz Rybak został wybrany jednogłośnie Prezesem TPDG na kadencję 2023-2027. Kandydatów  do zarządu przedstawił sam prezes, zaproponował do zarządu obecnie pełniących tę funkcję członków zarządu oraz Dawida Orpycha, ponieważ inne propozycje nie padły dokonano wyboru wybierając jednogłośnie  na członków zarządu Henrykę Cechę, Martę Gabryś-Wieczorek, Włodzimierza Kalinowskiego, Stanisława Kwasa, Dawida Orpycha, Renatę Solecką. Następnie na członków Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Kozaka, który został jej przewodniczącym i członków komisji Janinę Solecką, Andrzeja Skuberę, Agnieszkę Zagrodnik i Teresę Czubasiewicz.  W kolejnym punkcie zebrania Dawid Orpych przedstawił przygotowane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i opracowane przez niego zmiany uaktualniające i dostosowujące Statut TPDG do współczesnych przepisów prawa i potrzeb informatycznych, po czym nowy kształt statutu przegłosowano. Zebranie zakończyła dyskusja,  w której udział wzięli między innymi Jan Kozak, Stanisław Kwas, Katarzyna Zagajska, Edward Bober, Mariusz Kalaga, Zbigniew Łukasik, Krzysztof Tamborek.

 

Wybory Zarządu i Prezesa TPDG na kadencję 2023-2027

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018