24 września 2021

Zarząd TPDG zaprasza na Walne Zebranie Członków
które odbędzie się w dniu 29 września  o godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa.


Porządek obrad.
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2.Wybor protokolanta 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania organów TPDG z działalności 
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
6.Udzielenie Zarządowi absolutorium
7.Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków. 

W zebraniu mogą wziąć udział osoby które opłaciły składki członkowskie oraz jeżeli uregulują składki w dniu Zebrania.

 

Walne Zebranie Członków TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018