05 września 2020

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zaprasza członków towarzystwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w siedzibie Towarzystwa w dniu 24 września 2020 r. o godz. 17:00. Odbiór zaproszeń pisemnych odbędzie się podczas zebrania ogólnego w dniu 10 września o godz. 16:00 do 18:00 w siedzibie Towarzystwa.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2. Wskazanie protokolanta

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania organów Towarzystwa z działalności

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

6. Udzielenie członkom Zarządu Towarzystwa absolutorium

7. Wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8. Uchwalenie kierunków działalności Towarzystwa

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

Walne Zebranie członków TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018