03 października 2021

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, które  odbyło się 29 września 2021 r. miało ocenić działalność Towarzystwa w okresie od ostatniego zebrania wyborczego. W imieniu zarządu sprawozdanie przedstawiła w-ce prezes towarzystwa Henryka Cecha a informacje te uzupełnił prezes Zbigniew Łukasik i  w-ce prezes Włodzimierz Kalinowski. Jak przedstawiono w sprawozdaniu działalność TPDG związana była po pierwsze z misją historyczną, było to kilkanaście przedsięwzięć upamiętniających postacie i wydarzenia z historii Dąbrowy Górniczej w których uczestniczyli nasi członkowie podkreślając pomięć towarzystwa o historii i bohaterach miasta i regionu. Po drugie działania towarzystwa skupiły się na utrzymaniu i rozwoju Dąbrowskiego Jarmarku Staroci, który po niewielkiej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi powrócił do normalnej i systematycznej działalności, gromadząc coraz liczniejszych wystawców i zwiedzających. Kolejnym obszarem działania TPDG przedstawionym w sprawozdaniu były zorganizowane dla członów towarzystwa i mieszkańców miasta ponad dwudziestu wycieczek rozszerzających wiedzę o turystycznych walorach Dąbrowy Górniczej i jej okolic. O tradycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanego przy udziale TPDG także w roku 2021 w Dąbrowie Górniczej opowiedział radny Piotr Chałuda. Kontynuowane były również działania odnowy pomników i opieki nad miejscami pamięci. Sprawozdanie odnotowało również poprawę gospodarowania pozyskiwanymi środkami i ich wydatkowaniem. Działalność Komisji Rewizyjnej przedstawił w sprawozdaniu Komisji członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Skubera, zawierało ono także główne elementy sprawozdania finansowego. Przeprowadzone głosowania przyjęły sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe. Po przeprowadzeniu przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Piotra Chałudę głosowaniu Walne Zebranie Członków TPDG udzieliło Zarządowi Towarzystwa absolutorium. W ostatniej części zebrania Prezes Zarządu TPDG przedstawił zamierzenia i kierunki działania Towarzystwa na najbliższe miesiące i lata i odbyła się dyskusja. Liczne omawiane przez członków sprawy zostały odnotowane i będą kontynuowane na kolejnych zebraniach Towarzystwa.

 

Przebieg Walnego Zebrania TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018