24 czerwca 2022

Zwołane na 23 czerwca 2022 roku walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej miało dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego a drugim Wybór nowego Prezesa Towarzystwa. Sprawozdanie finansowe jest elementem szerszej informacji o działalności organów towarzystwa, przedstawionym zebranym członków walnego zebrania. Pierwszym było sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, przedstawiła go wiceprezes Henryka Cecha, dodatkowo informacje tę uzupełnił ustępujący Prezes Zbigniew Łukasik. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej i ocenę działalności zarządu towarzystwa i wynik finansowy przedstawił Jan Kozak. Następnie odbyły się głosowania w których walne zebranie członków zatwierdziło sprawozdania Organów Towarzystwa t.j. Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz sprawozdanie finansowe. W końcowym głosowaniu w tej części obrad członkowie walnego zebrania udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi TPDG za ostatni okres pracy. W drugiej części obrad ustępujący Prezes Zbigniew Łukasik krótko wyjaśnił powód swojej rezygnacji z pracy w zarządzie TPDG i funkcji Prezesa. Jak powiedział został wybrany Przewodniczącym Rady Seniorów Dąbrowy Górniczej i zobowiązał się poświęcić wyłącznie tej pracy. Następnie padły propozycje uzupełnienia składu zarządu i wyborów Prezesa TPDG. Spośród proponowanych kandydatów na tą funkcję zgodę na kandydowanie wyrazili Małgorzata Zięba i Dawid Orpych i na tym listę kandydatów zamknięto a sami zainteresowani przedstawili  swoje pomysły na  dalsze funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Zostało przeprowadzone przez komisję skrutacyjną tajne głosowanie na  Prezesa TPDG. Wybory wygrała Małgorzata Zięba co z zadowoleniem przyjęli członkowie zebrania. Nowo-wybrana Prezes Małgorzata Zięba krótko podziękowała za zaufanie i wybór a następnie podziękowała ustępującemu prezesowi Zbigniewowi Łukasikowi za jego dotychczasową pracę dla towarzystwa. W swoim i członków towarzystwa imieniu podziękowania dla ustępującego prezesa wygłosił także przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Kozak gratulując jednocześnie wyboru nowej Prezes Małgorzacie Ziębie.

 

 

Małgorzata Zięba nowym Prezesem TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018