Kwesta na dąbrowskich cmentarzach św. Barbary i NMPAnielskiej, której celem jest zgromadzenie środków na renowację nagrobków postaci znanych z historii Dąbrowy Górniczej, organizowana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wraz z harcerzami Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza. Nasi kwestujący zapraszając do datków informowali o dotychczasowych renowacjach i rozdawali ulotki informacyjne. Przy naszych kwestujących zatrzymywało się wielu dąbrowian aby wrzucić datki do puszki, porozmawiać o Dąbrowie i wrócić pamięcią do osób, które odeszły. W ciągu dwóch dni zebrano 12073,84 zł. Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom za hojne datki a kwestującym za ich udział. W naszej akcji uczestniczyli : Pani Senator Beata Małecka – Libera, Posłowie RP Rafał Adamczyk i Robert Warwas, Prezydent Miasta Marcin Bazylak, Wiceprezydent Damian Rutkowski, Przewodnicząca Rady Miasta  Agnieszka Pasternak, Radny RM Piotr Chałuda. Urząd Miasta reprezentowały Panie Marta Bobrowska–Juroff i Małgorzata Durbacz, druhowie i druhny ZHP oraz członkowie i sympatycy TPDG:

Zbigniew Łukasik, Zbigniew Bujnowski, Henryka Cecha, Jerzy Drozd,  Maciej Gadaczek, Lidia Gajowiec, Ryszard Harańczyk, Zygmunt Imielski, Roman Grzyszka, Teresa Jędras, Halina Kasprzyk, Rafał Kozioł, Jan Kozak, Ryszard Lorek, Włodzimierz Nikiel, Henryka Orzeł, Zenobia Przybyła, Bożena Polak, Halina Petrykowska, Zofia Rolnik, Arkadiusz Rybak, Andrzej Skubera, Przemysław Wasilewski, Zdzisław Widacha, Agnieszka Zagrodnik.

Listopadowa kwesta na renowację nagrobków
02 listopada 2019
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności