01 stycznia 2010

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, magister Politologii-Polityka Społeczna, podyplomowo ukończyła Pedagogikę. Po obowiązkach zawodowych, poświęca się nieodpłatnie pracy społecznej. Od lat zaangażowana w działania w obszarze III Sektora  , orientuje się w jego potrzebach . Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywa  biorąc udział w licznych szkoleniach, konsultacjach i konferencjach na poziomie lokalnym i ogólnopolskim  m.in. na zaproszenie Prezydenta RP , a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Ukończyła Szkoły : Reprezentacji i Partycypacji Społecznej NGO, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Członkini Krajowej Sieci Tematycznej d/s Partnerstwa. W latach 2014-2015 uczestniczyła w ogólnopolskim  procesie tworzenia Standardów Funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego , Członkini Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dabrowa Górnicza w kadencji 2013-2015,komisji konkursowych d/s dotacji dla  organizacji pozarządowych z budżetu miasta oraz pierwszej grupy d/s opracowania mechanizmu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Członkini Rady Ławniczej przy  Sadzie Okręgowym. Chętnie włącza się w inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta. Lubi jazdę na rowerze, piesze wędrówki po górach .

Agnieszka Zagrodnik

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018