W dniu 24 maja odbyła się wycieczka TPDG pod hasłem "Zwiedzamy Dąbrowę Górniczą". Pierwszy wyjazd obejmował południowo-wschodnie dzielnice miasta. Odwiedziliśmy Strzemieszyce Wielkie, gdzie zapoznaliśmy się z działalnością filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następnie udaliśmy się do Strzemieszyc Małych, w których znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Cieszkowskiemu - twórcy pojęcia Zagłębie (tablicę ufundowało TPDG w 2006 roku). Cieszkowski mieszkał i zmarł w Strzemieszycach Małych w 1867 roku. Dalszy program wycieczki objął Łękę, w której znajduje się obelisk poświęcony Zygmuntowi Rózyckiemu - urodzonemu w tej miejscowości poecie młodopolskiemu. Dalsza trasa doprowadziła nas do Okradzionowa, w którym znajduje się tablica pamiątkowa Antoniego Zięby - zasłużonego pedagoga (ufundowana przez TPDG w 2017 roku). W Okradzionowie zatrzymaliśmy się na terenie klubu sportowego Przemsza Okradzionów i tam spędziliśmy wiele miłych chwil przy poczęstunku. Dziękujemy za pomoc w organizacji wycieczki Zenobii Przybyle, Lidii Gajowiec, Marioli Trzewiczek i Adamowi Klimczykowi.(SK)

 

Arkadiusz Rybak 
Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 

 

 

Zwiedzamy Dąbrowę Górniczą
27 maja 2019
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności