Poseł Beata Małecka-Libera jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej od wielu lat. Tym razem odwiedziła nas w czasie swojej kampanii wyborczej na Senatora RP. Rozmawiała ze swoimi znajomymi członkami TPDG o sprawach Dąbrowy Górniczej i jej mieszkańców, które w czasie kadencji poselskiej  w formie inicjatyw poselskich realizowała na forum Sejmu RP. Pani Beata Małecka-Libera między innymi pracowała w zespole Senioralnym i zespole Sprawa Polek. Przedstawiając swoje projekty odbyła w obu tych zespołach ponad 200 konsultacji w różnych środowiskach w całej Polsce, podkreśliła wielką wagę programu "czyste powietrze", który jednak nie jest właściwie realizowany przez rząd oraz stawianie na edukację, motywację i tolerancję w budowie społeczeństwa. Pani poseł podkreśliła wielką wagę ochrony zdrowia, to flagowy temat jej prac i działań sejmowych jakie podejmowała i dalej zamierza podejmować w pracach w parlamencie. Padło też do  Pani poseł wiele pytań, głos zabrali Henryka Piwowarczyk, Zbigniew Bujnowski, Jan Kozak, Włodzimierz Kalinowski, Zbigniw Łukasik i inni nasi członkowie pytając o wiele ważnych spraw Dąbrowy Górniczej, Zagłębia Dąbrowskiego i ogólnie problemów polaków. Odpowiadając Pani poseł zapewniła że będzie dalej pracować dla poprawy sytuacji służby zdrowia dla potrzeb pacjentów oraz promocji Zagłębia Dąbrowskiego na forum naszego kraju. Zobacz zdjęcia  \\//     (sk)

                                                                                 \ /  

                                                                                  \/

 

Poseł Beata Małecka-Libera w TPDG
28 września 2019
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności

postale_społecznościowe