arkadiusz_rybak

ARKADIUSZ RYBAK - Prezes Towarzystwa

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalizacja Historia i Teoria Kultury. Rozszerzyłem swoje wykształcenie o Studium Muzeologiczne organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Etnologii. Od 1998 roku pracuję w Muzeum Miejskim „Sztygarka” , a od 2007 roku jestem jego dyrektorem. Od 2002 roku należę do Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, gdzie od 2007 roku byłem jego Wiceprezesem, natomiast od roku 2012 zostałem Prezesem TPDG.

ewelina_szlęzak

EWELINA SZLĘZAK - I V-ce Prezes Towarzystwa

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalizacji Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Oprócz pracy w zarządzie na rzecz TPDG jestem również Prezesem klubu sportowego piłki nożnej LKS „Promień” Strzemieszyce Małe. Moją pasją zawsze byli ludzie , dlatego pracuję na rzecz ludzi z przyjemnością. Drugą pasją są książki, które czytam w każdej wolnej chwili, jeśli tylko taka się znajdzie.

henryka_cecha

HENRYKA CECHA - V-ce Prezes Towarzystwa

Obecnie jestem emerytowanym nauczycielem - mgr geografii, oraz byłym wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 15. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem od 1986 roku. Ponadto jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

tadeusz_kasprzyk

TADEUSZ KASPRZYK - V-ce Prezes Towarzystwa

Urodziłem się 23 marca 1944 roku. Posiadam wykształcenie średnie techniczne. W hucie "Bankowa" przepracowałem 41 lat w tym 10 lat jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Decyzją głównego Inspektora Pracy w Sejmie otrzymałem odznakę za zasługi dla Ochrony Pracy. Ławnik w wojewódzkim sądzie cywilnym oraz dwie kadencje jako ławnik w sądzie pracy w Dąbrowie Górniczej. Członek Miejskiego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz długoletni członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Byłem inicjatorem odbudowy pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" w Gołonogu. Jestem działaczem społecznym, który za cel stawia sobie zawsze pomoc dla dzieci oraz ludzi starszych tzn. osób którzy z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie w życiu. Wierny kibic siatkarek z Dąbrowy Górniczej.

agnieszka_zagrodnik

AGNIESZKA ZAGRODNIK - Sekretarz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego , magister Politologii-Polityka Społeczna, podyplomowo ukończyła Pedagogikę. Po obowiązkach zawodowych, poświęca się nieodpłatnie pracy społecznej. Od lat zaangażowana w działania w obszarze III Sektora  , orientuje się w jego potrzebach . Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywa  biorąc udział w licznych szkoleniach, konsultacjach i konferencjach na poziomie lokalnym i ogólnopolskim  m.in. na zaproszenie Prezydenta RP , a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Ukończyła Szkoły : Reprezentacji i Partycypacji Społecznej NGO, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Członkini Krajowej Sieci Tematycznej d/s Partnerstwa. W latach 2014-2015 uczestniczyła w ogólnopolskim  procesie tworzenia Standardów Funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego , Członkini Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dabrowa Górnicza w kadencji 2013-2015,komisji konkursowych d/s dotacji dla  organizacji pozarządowych z budżetu miasta oraz pierwszej grupy d/s opracowania mechanizmu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Członkini Rady Ławniczej przy  Sadzie Okręgowym. Chętnie włącza się w inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta. Lubi jazdę na rowerze, piesze wędrówki po górach .

marta_gabryś

MARTA GABRYŚ - Członek Zarządu

Ukończyłam Technikum Handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalizacja Teatrologia, a także Studium Aktorsko – Wokalne w Katowicach o specjalności: Aktor Scen Muzycznych i Dramatycznych. Jestem solistką Klubu Osiedlowego „Helikon”, w którym śpiewam od 2005 roku. Lubię pracę z ludźmi, przyrodę oraz zwierzęta. Moją pasją jest: muzyka, teatr, historia i etnografia. Od 2009 roku należę do Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, co pozwala mi zgłębiać wiedzę o lokalnej historii i aktywnie uczestniczyć w działalności na rzecz swojego miasta.

maciej_gadaczek

MACIEJ GADACZEK - Członek Zarządu

Jestem inicjatorem i popularyzatorem dokumentowania i upamiętniania ludzkich życiorysów w historii dziejów. Zajmuję się również organizacją  wielu przedsięwzięć  na rzecz środowiska i społeczności lokalnej, oraz poszanowania wysiłku i  dorobku pokoleniowego  Polaków.

rafał_kozieł

RAFAŁ KOZIEŁ - Członek Zarządu

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłem studia wyższe magisterskie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach o kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna i specjalności technika i informatyka z przygotowaniem pedagogicznym. Jestem solistą klubu osiedlowego „Helikon”, w którym śpiewam na co dzień pod kierownictwem Pani Elżbiety Kaźmierskiej i Pana Jerzego Kołodzieja.

bożena_polak

BOŻENA POLAK - Skarbnik

W Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem od 2005 r. Od wielu lat udzielam się społecznie. Jestem Inicjatorką zabaw tanecznych w "Nemo - wodny świat". Wielokrotnie współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej organizując różne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży. Jestem sympatykiem Genealogów.

ZARZĄD

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zostało założone 22 grudnia 1986 roku. Organizacja ta stanowi ważne ogniwo kulturotwórcze oraz integracyjne dla mieszkańców miasta wzbudzając i krzewiąc lokalny patriotyzm, tradycję i dawne obyczaje, ucząc i wskazując na właściwy stosunek do dziedzictwa dóbr kultury, promując je i chroniąc dla następnych pokoleń. Bierze również czynny udział w życiu społecznym Dąbrowy Górniczej, czego wyrazem jest uznanie i zaufanie, jakim cieszy się wśród mieszkańców.

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami promując ziemię dąbrowską na forum krajowym i międzynarodowym. W całym okresie działalności Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej pozostaje wierne swoim ideałom, o czym świadczą kolejne inicjatywy i dokonania, a m.in. I Kongres Organizacji Pozarządowych – Miłośników Miast.

Giełdę Staroci prowadzimy od 1990 roku w każdą 3 niedzielę miesiąca w centrum miasta. Turniej Wiedzy o Dąbrowie Górniczej organizujemy od 1996 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych.  

Od 1996 roku honorujemy najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta nagrodą „Dąbrowianin Roku”. Od 2003 roku organizujemy wycieczki autokarowe dla niezamożnych dzieci pod nazwą „Turystyczne wakacje”.Prowadzimy działalność wydawniczą, której owocem jest m.in. Dąbrowski Magazyn Historyczny.

Co roku pojawia się kolejna edycja naszego kalendarza. W roku 2008 obejmował on legendy dąbrowskie. 

Od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych posiadamy reprezentację w Radzie Miasta Dąbrowy Górniczej. Obecnie są to: Zbigniew Łukasik, Kazimierz Woźniczka, Ryszard Harańczyk, Wiesław Wiekiera, Piotr Chałuda.

Od 2005 roku integrujemy mieszkańców miasta poprzez festyny rodzinne.Sponsorujemy ciekawe wydarzenia edukacyjne, a m.in. Konkurs wiedzy o mieście dla przedszkolaków. Co miesiąc spotykamy się w naszej siedzibie z ciekawymi ludźmi.

 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej                                 Deklaracja przystąpienia do TPDG    

O NAS

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl                                                                                                                                                                          Designed by DronAir.pl

Polityka prywatności

postale_społecznościowe

 

 

 

 

żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe