Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

W związku ze złożoną przez Prezesa TPDG Arkadiusza Rybaka rezygnacją ze stanowiska, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 24.10.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego. Informacja o zebraniu została przekazana członkom towarzystwa zgodnie ze statutem TPDG. Jak wynika z porządku zebrania jego głównym celem będzie wybór nowego Prezesa Towarzystwa oraz omówienie działalności Towarzystwa w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Zwołując zebranie Zarząd oczekuje na liczne przybycie wszystkich członków TPDG i aktywny udział w dyskusji o sprawach towarzystwa oraz w głosowaniach.(sk) 

20 października 2019
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności