2016 - Poseł na Sejm RP, dr n. med. Beata Małecka-Libera

Polityk, lekarz laryngolog, posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

więcej >>

 

2014 - WŁODZIMIERZ GOLENIOWSKI

Wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Tytuł nadany pośmiertnie.

2013 - ŁUKASZ BARUCH

2012 - ZBIGNIEW ŁUKASIK

2011 - STANISŁAW GÓRA

2010 - ELIGIUSZ GRZEGORZ

2009 - KRZYSZTOF STACHOWICZ

2008 - EDWARD BOBER

Dąbrowski społecznik i działacz społeczny.

2007 - JAN KMIOTEK

2006 - dr IWONA TRZASKA-DĄBROWSKA

Prekursorka leczenia uzależnień w Dąbrowie Górniczej.

2005 - ZBIGNIEW PIKIEWICZ

2004 - BOŻENA HEJCZYK

Działaczka społeczna, kierownik artystyczny koła Gospodyń Wiejskich w Łośniu.

2003 - GRZEGORZ KUŚPIEL

2001 - RYSZARD WANDASIEWICZ

2000 - WALDEMAR KOLASA

Zasłużony działacz ZHP i PTTK w Dąbrowie Górniczej, prezes PTTK.
 

1999 - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PRACY TWÓRCZEJ

1998 - WŁODZIMIERZ STAROŚCIAK

Działacz kultury, autor książek i publikacji o Dąbrowie Górniczej.

1997 - dr ZBIGNIEW PODRAZA

2002 - BARBARA SOKOŁOWSKA

1996 - TOMASZ RACHWAŁ

Mistrz świata w akrobatyce modeli łatających na uwięzi.

DĄBROWIANIN ROKU

Finalista Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Założył Fundację "Wygrajmy Razem".

Radny Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, społecznik, aktywista.

Bohater Dąbrowy, ratujący mężczyznę przed napastnikiem. W kwietniu ubiegłego roku wykazując się obywatelską postawą i odwagą uczestniczył w zatrzymaniu nożownika.

Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego "A. Piaskowski i Spółka"

Działacz polityczny, radny Sejmiku Wojewódzkiego

Autor opracowań historycznych o Dąbrowie Górniczej

Założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Podróżnik, grotołaz, kustosz Muzeum Miejskiego, 

Znana dąbrowska poetka, działaczka społeczna, a także członek TPDG.

Prezes Fundacji Zdrowia Huty "Katowice"
 

 

Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny - placówka dziennego pobytu, w której odbywa się edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Placówka oświatowo-wychowawcza, promująca zajęcia pozalekcyjne.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Tytuł "Dąbrowianin roku" nadawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej od 1996 roku. Wyróżniamy wybitnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej lub osoby nie zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lecz zasłużone dla miasta, a także instytucje, kluby sportowe itp. działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.

 

Regulamin tytułu "Dąbrowianin Roku"

LISTA NAGRODZONYCH

ZESPÓŁ "GOŁOWIANIE"

Dziecięcy zespół folklorystyczny pieśni i tańca ludowego pod kierownictwem Małgorzaty Kurtyki.

TOMASZ BYJOS

Mistrz Polski w karate.

OŚRODEK SZKOLNO-REHABILITACYJNY

Placówka dziennego pobytu, w której odbywa się edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

2017 - Arkadiusz Rybak

Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, a jednocześnie wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Regionalista i popularyzator dziedzictwa historycznego i kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Współzałożyciel Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego, organizator Sympozjów Zagłębiowskich, pomysłodawca obelisku upamiętniającego urodzonego w Łęce poetę Zygmunta Różyckiego.

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności