Pomnik "Żołnierza Zwycięzcy"

Inicjatywa odtworzenia pomnika „Żołnierza Zwycięzcy” została zapoczątkowana w Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej już kilka lat temu. W 2004 roku zarząd tego stowarzyszenia podjął uchwałę w tej sprawie. Od tego momentu rozpoczęły się starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Ponadto członkowie Towarzystwa zajęli się zbieraniem informacji archiwalnych dotyczących monumentu. Spenetrowali najstarsze szkoły podstawowe Gołonoga, a także spisali wspomnienia żyjących jeszcze świadków budowy i odsłonięcia pomnika. Na tej podstawie przygotowano makietę obiektu, dzięki pomocy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Makieta ta miała zachęcać do wsparcia inicjatywy Towarzystwa.

Staraniom członków towarzystwa przyszedł z pomocą przypadek, kiedy to podczas prac ziemnych przy budowie domu odnaleziono pozostałości figury żołnierza. Trafiły one do zbiorów Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, gdzie obok funkcji eksponatu stanowiły podstawę do prac nad rekonstrukcją rzeźbiarską.

Skąpe materiały archiwalne (zapisy w kronikach oraz fotografie) pozwoliły na przypomnienie kilku faktów z dziejów przedwojennego Gołonoga. Budową pomnika zajmowała się wtedy grupa tutejszych mieszkańców z podoficerami rezerwy na czele. Dzięki nim, a przede wszystkim składkom lokalnych patriotów w 1933 roku, na 15 rocznice odzyskania niepodległości, odsłonięto pomnik przy zbiegu ulic Kościelnej i Laski. Od tej pory było to miejsce, gdzie odbywały się uroczystości patriotyczne oraz gdzie obchodzono święto 11 listopada. Niestety rok 1939 przyniósł kataklizm wojenny, który dotknął także ziemię zagłębiowską. Ze wspomnień mieszkańców, a także zapisów kronikarskich wynika, że hitlerowcy systematycznie niszczyli wszelkie przejawy patriotyzmu i kultury polskiej. Likwidowali biblioteki, szkoły, a przede wszystkim pomniki. Z powodu ich barbarzyńskiej działalności z krajobrazu Dąbrowy Górniczej zniknął obelisk legionistów przed „Sztygarką” i pomnik Tadeusza Kościuszki w centrum miasta. Pomnik „Żołnierza zwycięzcy” zlikwidowali okupanci zimą 1940 roku.

Wspomniany wcześniej fakt odkrycia szczątków pomnika pozwolił na odtworzenie szeregu charakterystycznych cech postaci żołnierza, a także określenie materiału z jakiego został wykonany. Muzeum posiada także zrekonstruowany mundur żołnierza I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. Dzięki tym elementom można z dużą dozą prawdopodobieństwa zrekonstruować nieistniejący monument.

Prace artystyczne i koncepcyjne zostały wsparte przez Radę Miasta i Prezydenta Dąbrowy Górniczej, którzy poparli ideę odbudowy pomnika uchwalając w 2009 roku stosowną uchwałę intencyjną oraz przeznaczając na ten cel środki finansowe.

W wyniku tych posunięć można było wyłonić wykonawcę nowego pomnika oraz ustalić jego odsłonięcie na dzień 11 listopada 2009 roku. Pracownia artystyczna z Wrocławia, która podjęła się trudu odtworzenia pomnika sporządziła projekt monumentu. Zostanie on odtworzony w skali 1:1 z pierwotnego materiały jakim był piaskowiec szydłowiecki i  posadowiony na placu Bema w Gołonogu.

 

(autor: Arkadiusz Rybak)

  
 

 

 

11 listopada 2009
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności