Kwesta - na ratunek zabytkowym nagrobkom

Zarząd TPDG oraz Komitet Organizacyjny Kwesty w osobach Arkadiusza Rybaka, Jana Kozaka i Zbigniewa Bujnowskiego informuje, że w dniach 30, 31 października oraz 1 listopada będzie organizowana kolejna kwesta cmentarna na rzecz odnawiania zabytkowych nagrobków.

Będzie się ona odbywała na cmentarzu przy ulicy Starocmentarnej oraz na cmentarzu przy ulicy 11 listopada. Realizujemy ją od 3 lat a od tego roku z Hufcem ZHP Dąbrowa Górnicza. Współdziałamy z proboszczem parafii św. Barbary Wojciechem Stachem i proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny Anielskiej Andrzejem Stasiakiem. Ponadto kwesta jest objęta honorowym patronatem biskupa sosnowieckiego ks. Grzegorza Kaszaka. Kwesta trwać będzie w godzinach 10.00 – 16.00 w niedzielę 30 i poniedziałek 31 października oraz 1 listopada. Zaprosiliśmy do udziału m.in. członków klubu radnych TPDG: Zbigniewa Łukasika, Wiesława Wiekierę, Piotra Chałudę i Ryszarda Harańczyka oraz poseł Beatę Malecką Liberę, prezydenta Zbigniewa Podrazę, zastępcę prezydenta Marcina Bazylaka, zastępcę prezydenta Damiana Rutkowskiego oraz dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzatę Majewską.

Do tej por odnowiliśmy groby na cmentarzu przy ulicy Starocmentarnej: Mikołaja Dziubka –powstańca styczniowego, Aleksandra Popiela - powstańca styczniowego, Pawła Haz - obywatela Dąbrowy Górniczej oraz grobowiec rodziny Piwowarów, w tym Adama Piwowara – pierwszego prezydenta.

W tym roku odnowiliśmy nagrobek Juliana Polcera – budowniczego pierwszego kościoła w Dąbrowie Górniczej.

Julian Polcer był związany z Dąbrową Górniczą od połowy XIX wieku. Jako budowniczy Zachodniego Okręgu Górniczego zajmował się wszelkimi inwestycjami budowlanymi w regionie. M.in. wspomagał swoją wiedzą rozbudowę kościoła w Gołonogu w latach 1858 - 1859. Zasłużył się także dla dąbrowskiej kultury biorąc udział w Komitecie Opiekuńczym Biblioteki. W latach 1875 - 1877, działając w komitecie budowy kościoła, zaprojektował i wybudował pierwszą dąbrowską świątynię pod wezwaniem św. Aleksandra. Kościół ten w następnych latach po wyburzeniu fasady z wieżami stał się kaplicą boczną bazyliki pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej.

 

 

    

 

27 października 2016
żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności